VDO ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ ภาคกา…

10-03-2015 Hits:197 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

>> VDO การทำยาหม่อง >> https://youtu.be/E8BB8Phpc0s >> VDO การทำสบู่ >> https://youtu.be/_jlLAvYTZes

อ่านต่อ..

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรพร…

10-03-2015 Hits:981 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

    ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรพรรณ สัจจารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเคมี-ชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง ผลของความลึกและชนิดของอาหารเม็ดต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของเต่าตนุวัยอ่อน (Chelonia mydas) ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติครั้งที่ 5 จัดโดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ จ. กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่...

อ่านต่อ..

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ.จั…

10-03-2015 Hits:539 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ติดตามเนื้อหาข่าว ที่  Web คณะวิทยาศาสตร์ 

อ่านต่อ..

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศ…

10-03-2015 Hits:600 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Forensic Palynology: A crime-solving through pollen clues โดย Dr.Dallas Mildenhall GNS Science New Zealand...

อ่านต่อ..

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด